Trias Westland

Trias Westland

Veegeo heeft Trias Westland vanuit diverse hoedanigheden ondersteund met het ontwerp, de strategie en de realisatie van het eerste aardwarmte doublet. De eerste put van dit ontwerp was geboord naar de 4 km diepe Trias zandstenen om te bekijken of deze laag geschikt is op deze diepte. De laag bleek niet geschikt voor warm water productie, maar de exploratie- en onderzoeksdoelen zijn behaald. De put is in de Delft zandsteen geperforeerd en een 2e put is bijgeboord. Beide putten zijn positief getest en zullen in de loop van 2019 in productie gaan.
Overige projecten zijn het completeren van het eerste doublet met Glass-reinforced-epoxy (GRE) en het project management voor de ontwerpfase van een 2e doublet op dezelfde locatie.

Voor meer informatie: www.triaswestland.nl