Projectmanagement Trias Westland doublet

Projectmanagement Trias Westland doublet

Veegeo was bij Trias Westland verantwoordelijk voor het project management van het eerste doublet. De taken bestonden uit het begeleiden van de ontwikkelstrategie, het putontwerp en boorprogramma, de aanbestedingen en de uitvoering van de boringen. Andere taken waren de begeleiding van het onderzoeksprogramma en de puttesten.

De eerste put was geboord naar het 4 km diepe Trias zandsteen reservoir om te bepalen of deze laag geschikt is voor aardwarmte. De laag bleek niet geschikt, maar de exploratie- en onderzoeksdoelen waren behaald. De put is in de ondiepere Delft zandsteen geperforeerd en een 2e put is bijgeboord naar dezelfde ondiepe laag. Beide putten zijn positief getest en in productie gebracht.

Voor meer informatie: www.triaswestland.nl