Aardwarmte productie ondersteuning voor acht doubletten

Aardwarmte productie ondersteuning voor acht doubletten

Client: Trias Westland I & II, Nature's Heat, Wayland Energy, Aardwarmte Vierpolders, Haagse Aardwarmte Leyweg, Greenbrothers, Duurzaam Voorne

Gedurende het gehele jaar is Veegeo verantwoordelijk voor de productie ondersteuning van acht doubletten: Trias Westland I & II (Naaldwijk), Nature’s Heat (Kwintsheul), Wayland Energy (Bergschenhoek), Aardwarmte Vierpolders (Brielle), Haagse Aardwarmte Leyweg (Den Haag), Greenbrothers (Zevenbergen), Duurzaam Voorne (Voorne-Putten). Bij elk van deze doubletten monitoren wij onder andere de integriteit van putten, alsmede de prestaties van het reservoir en de bovengrondse installatie. Wij analyseren de productiedata en streven te allen tijde naar optimale put productie door middel van vroegtijdige mitigatie van problemen zoals scaling, injectieblokkades, corrosie, en microbiologie. De veiligheid en intergriteit van de putten worden gewaarborgd door het door Veegeo opgezette “put integriteit management systeem” (WIMS). Bovendien is ons aardwarmte productie team de eerste lijn naar de plant manager voor troubleshooting van problemen zoals uitval van de ESP, vollopen filters, of onverwachte drukmetingen. Omdat al deze projecten locatie-speciefieke eigenschappen hebben (verschillende reservoir formaties, putafwerking, eigenschappen productie water, bovengrondse faciliteiten, etc.) draagt de ondersteuning van deze projecten siginificant bij aan het verbreden van onze aardwarmte exploitatie expertise.