Olie/gas – geothermie synergieën

Olie/gas – geothermie synergieën

In 2011 hebben we aangetoond dat er grote potentie is voor het hergebruik van olie/gas boringen voor geothermie inzet. Het Middenmeer gasveld was geselecteerd als case study en is nader uitgewerkt. Vervolgens hebben we in opdracht van EBN opties onderzocht om de productie van geothermie en koolwaterstoffen te combineren in een project.