Projecten

Sinds 2012 is Veegeo betrokken bij een groot deel van de geothermie projecten in Nederland. De meerderheid van deze projecten ligt in en nabij het Westland (Zuid-Holland). De geproduceerde warmte wordt voornamelijk geleverd aan de glastuinbouw. Glastuinbouw wordt in het algemeen verwarmd door het stoken van gas, echter voor het behalen van de klimaatdoelen wordt er steeds vaker gezocht naar een groener alternatief. Geothermie zorgt voor een significante verduurzaming en reductie van de CO2-voetafdruk voor de projecten in deze regio. Naast het verwarmen van de glastuinbouw zijn wij ook betrokken bij het aardwarmte project in Den Haag (Haagse Aardwarmte Leyweg). Hier wordt voor het eerst in Nederland warmte geleverd aan de bebouwde omgeving. Dit pilot project kan een voorbeeld zijn voor meer aardgasloze wijken in de toekomst.

Onze bijdragen reiken van productie ondersteuning, put interventies en work-overs, tot algeheel project management tijdens de realisatie en productie fases van een geothermische operatie. Op dit moment levert Veegeo aardwarmte productie analyses voor meerdere aardwarmte doubletten: Trias Westland I & II, Nature’s Heat, Wayland Energy, Aardwarmte Vierpolders, Greenbrothers, en Duurzaam Voorne. Tevens adviseren wij tal van andere projecten in Nederland. Om aardwarmte projecten te optimaliseren balanceren wij bewezen technieken met innovatieve oplossingen. Met ons veelzijdige team en breed netwerk geniet elk project van de beste mix van specialisten.

Hier onder zijn een aantal van onze projecten waar wij extra trots op zijn:


Aardwarmte productie ondersteuning voor acht doubletten

Gedurende het gehele jaar is Veegeo verantwoordelijk voor de productie ondersteuning van zes doubletten: Trias Westland I & II (Naaldwijk), Nature’s Heat (Kwintsheul), Wayland Energy (Bergschenhoek), Aardwarmte Vierpolders (Brielle), Haagse Aardwarmte Leyweg (Den Haag), Greenbrothers (Zevenbergen), en Duurzaam Voorne (Voorne-Putten).


Ontwerp en installatie GRE lining

Veegeo heeft voor het eerste Trias Westland aardwarmte doublet een corrosie barrière ontworpen met een beschermende laag van GRE  (glasvezel versterkte epoxy).


Project management Trias Westland I & II

Veegeo was bij Trias Westland verantwoordelijk voor het project management van het eerste doublet. De taken bestonden uit het begeleiden van de ontwikkelstrategie, het putontwerp en boorprogramma, de aanbestedingen, en de uitvoering van de boringen.


Geologisch Ondergrondmodel en Advies Geo-hazards

Veegeo ondersteunt Ennatuurlijk met de geologische evaluatie van de ondergrond bij het ontwikkelen van hun aardwarmteprojecten. Hierbij hebben wij een geologisch model gemaakt van een opsporingsgebied van EnnatuurlijkVoor het ondergrondmodel is gebruik gemaakt van Schlumberger’s Petrel software pakket 


Seismisch monitoring bij negen geothermische operaties

Veegeo verzorgt seismisch monitoring voor negen geothermische operaties, waaronder de projecten van HVC-ETP in Zuid-Holland, ECW Energy in Noord-Holland, en Mijnwater in Limburg. Op basis van het recent uitgebreide KNMI seismisch meetnetwerk wordt de seismische activiteit nabij de mijnbouwlocatie in detail gedocumenteerd, geanalyseerd, en gerapporteerd. 


Productie ondersteuning Nature’s Heat

Veegeo heeft de verantwoordelijkheid voor de ondergrondse installaties bij het geothermie project Nature’s Heat in Kwintsheul in het Westland. Dit bestaat onder andere uit het monitoren van de putten, de completion, en de prestaties van het reservoir.


Aardwarmte Vierpolders

Als partner van Aardyn zijn we sinds 2012 betrokken bij Aardwarmte Vierpolders. Onze rollen in de voorbereiding, realisatie, en exploitatie fase zijn onder meer: put completion en test ontwerp en uitvoering, putverstoppingsonderzoek, en een chemische coil tubing stimulatie.


Haagse Aardwarmte Leyweg

Haagse Aardwarmte Leyweg is een aardwarmte project waar 2 oude putten kort zijn getest en chemisch behandeld, maar nooit in gebruik zijn genomen. Voor dit project ondersteunen wij de project manager van Aardyn voor alle keuzes en afhankelijkheden van putten en reservoir.


Wayland Energy

Veegeo ondersteunt Wayland Energy vanuit production engineering discipline voor het reeds geboorde doublet en toekomstige projecten in Lansingerland.


Olie/gas – geothermie synergieën

In 2011 hebben we aangetoond dat er grote potentie is voor het hergebruik van olie/gas boringen voor geothermie inzet.